-6 %
850,000 đ
800,000 đ Xem tour

-31 %
350,000 đ
240,000 đ Xem tour


450,000 đ
Xem tour


600,000 đ
Xem tour


2,500,000 đ
Xem tour


1,050,000 đ
Xem tour


910,000 đ
Xem tour


1,000,000 đ
Xem tour


3,120,000 đ
Xem tour


1,000,000 đ
Xem tour


2,400,000 đ
Xem tour

  • Quý khách hàng cần cung cấp thông tin và địa chỉ xuất hóa đơn trước hoặc ngay khi thanh toán tour.
  • PhuQuocTV sẽ xuất hóa đơn bằng với giá trị của tour sau chiết khấu, khuyến mãi.
  • PhuQuocTV sẽ không thể xuất hóa đơn nếu Quý khách gửi thông tin chậm hơn thời gian trên.
  • PhuQuocTV sẽ gửi hóa đơn đến Quý khách trong vòng một tuần sau ngày đi tour.