-25 %
880,000 đ
660,000 đ Xem tour

-25 %
650,000 đ
490,000 đ Xem tour

-25 %
880,000 đ
660,000 đ Xem tour

-9 %
1,200,000 đ
1,090,000 đ Xem tour

-23 %
300,000 đ
230,000 đ Xem tour

-3 %
150,000 đ
145,000 đ Xem tour

-5 %
300,000 đ
285,000 đ Xem tour

809 %
115,000 đ
1,045,000 đ Xem tour


420,000 đ
Xem tour


310,000 đ
Xem tour

  • Quý khách hàng cần cung cấp thông tin và địa chỉ xuất hóa đơn trước hoặc ngay khi thanh toán tour.
  • PhuQuocTV sẽ xuất hóa đơn bằng với giá trị của tour sau chiết khấu, khuyến mãi.
  • PhuQuocTV sẽ không thể xuất hóa đơn nếu Quý khách gửi thông tin chậm hơn thời gian trên.
  • PhuQuocTV sẽ gửi hóa đơn đến Quý khách trong vòng một tuần sau ngày đi tour.