Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Lặn bình khí tại Phú Quốc – Diving Center

Khởi hành:
Vé người lớn:
Vé trẻ em:
Vé cao tuổi:

Thông tin thanh toán

Lặn bình khí tại Phú Quốc – Diving Center
Vé người lớn 1 x 910,000₫ = 910,000 ₫
Vé trẻ em 0 x 910,000₫ = 910,000 ₫
Vé cao tuổi 0 x 910,000₫ = 910,000 ₫
Tổng số tiền 910,000 ₫

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: