Nhà hàng Sài Gòn Ngự Uyển Tuyển Dụng Tháng 04/2018

Nhà hàng Sài Gòn Ngự Uyển Tuyển Dụng Tháng 04/2018

Phú Quốc - Kiên Giang Thỏa Thuận

Nhà hàng Sài gòn Ngự Uyển Phú Quốc tuyển dụng tháng 04/2018:Phó Quản Lý: 02 (Tuyển gấp)Tổ Trưởng: 04 (Tuyển gấp)Thu Ngân (Tuyển gấp)Marketing: 02Nhân viên kinh doanh: 02Kế Toán: 02Lễ Tân: 02Phục Vụ Nữ: 30 (Tuyển...

Xem thêm