Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour Sài Gòn Phú Quốc 3 Ngày 3 Đêm

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Tour Sài Gòn Phú Quốc 3 Ngày 3 Đêm
1 phiếu x 2,900,000đ = 2,900,000 đ
Tổng số tiền 2,900,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: