Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour Sài Gòn Phú Quốc 3 Ngày 3 Đêm

Khởi hành:
Vé người lớn:
Vé trẻ em:
Vé cao tuổi:

Thông tin thanh toán

Tour Sài Gòn Phú Quốc 3 Ngày 3 Đêm
Vé người lớn 1 x 2,900,000₫ = 2,900,000 ₫
Vé trẻ em 0 x 2,900,000₫ = 2,900,000 ₫
Vé cao tuổi 0 x 2,900,000₫ = 2,900,000 ₫
Tổng số tiền 2,900,000 ₫

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: