Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour Du Lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm

Khởi hành:
Vé người lớn:
Vé trẻ em:
Vé cao tuổi:

Thông tin thanh toán

Tour Du Lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm
Vé người lớn 1 x 1,900,000₫ = 1,900,000 ₫
Vé trẻ em 0 x 1,900,000₫ = 1,900,000 ₫
Vé cao tuổi 0 x 1,900,000₫ = 1,900,000 ₫
Tổng số tiền 1,900,000 ₫

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: