Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour Lặn Ngắm San Hô Bắc Đảo Phú Quốc

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Tour Lặn Ngắm San Hô Bắc Đảo Phú Quốc
1 phiếu x 310,000đ = 310,000 đ
Tổng số tiền 310,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: