Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour 5 đảo Phú Quốc 1 Ngày

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Tour 5 đảo Phú Quốc 1 Ngày
1 phiếu x 1,050,000đ = 1,050,000 đ
Tổng số tiền 1,050,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: