Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Cho Thuê Cano Tại Phú Quốc Đi Tour 4 Đảo

Khởi hành:
Vé người lớn:
Vé trẻ em:
Vé cao tuổi:

Thông tin thanh toán

Cho Thuê Cano Tại Phú Quốc Đi Tour 4 Đảo
Vé người lớn 1 x 2,500,000₫ = 2,500,000 ₫
Vé trẻ em 0 x 2,500,000₫ = 2,500,000 ₫
Vé cao tuổi 0 x 2,500,000₫ = 2,500,000 ₫
Tổng số tiền 2,500,000 ₫

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: