Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Cho Thuê Cano Tại Phú Quốc Đi Tour 4 Đảo

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Cho Thuê Cano Tại Phú Quốc Đi Tour 4 Đảo
1 phiếu x 2,500,000đ = 2,500,000 đ
Tổng số tiền 2,500,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: