Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour 3 đảo Phú Quốc 1 Ngày Bằng tàu du lịch

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Tour 3 đảo Phú Quốc 1 Ngày Bằng tàu du lịch
1 phiếu x 600,000đ = 600,000 đ
Tổng số tiền 600,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: