Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour 3 đảo Phú Quốc 1 Ngày Bằng tàu du lịch

Khởi hành:
Vé người lớn:
Vé trẻ em:
Vé cao tuổi:

Thông tin thanh toán

Tour 3 đảo Phú Quốc 1 Ngày Bằng tàu du lịch
Vé người lớn 1 x 500,000₫ = 500,000 ₫
Vé trẻ em 0 x 500,000₫ = 500,000 ₫
Vé cao tuổi 0 x 500,000₫ = 500,000 ₫
Tổng số tiền 500,000 ₫

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: