Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour 3 đảo Phú Quốc 1 Ngày Bằng Cano hoặc tàu du lịch

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Tour 3 đảo Phú Quốc 1 Ngày Bằng Cano hoặc tàu du lịch
1 phiếu x 650,000đ = 650,000 đ
Tổng số tiền 650,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: