Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Thuê Tàu Câu Tại Phú Quốc Dịp Tết

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Thuê Tàu Câu Tại Phú Quốc Dịp Tết
1 phiếu x 3,120,000đ = 3,120,000 đ
Tổng số tiền 3,120,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: