Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour Ghép Phú Quốc 1 Ngày Tết Nguyên Đán

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Tour Ghép Phú Quốc 1 Ngày Tết Nguyên Đán
1 phiếu x 280,000đ = 280,000 đ
Tổng số tiền 280,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: