Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour Ghép Phú Quốc 1 Ngày Tết Nguyên Đán

Khởi hành:
Vé người lớn:
Vé trẻ em:
Vé cao tuổi:

Thông tin thanh toán

Tour Ghép Phú Quốc 1 Ngày Tết Nguyên Đán
Vé người lớn 1 x 310,000₫ = 310,000 ₫
Vé trẻ em 0 x 310,000₫ = 310,000 ₫
Vé cao tuổi 0 x 310,000₫ = 310,000 ₫
Tổng số tiền 310,000 ₫

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: