Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour Sài Gòn Hà Tiên Phú Quốc 4 Ngày 4 Đêm Vui Chơi Vinpearl Phú Quốc

Khởi hành:
Vé người lớn:
Vé trẻ em:
Vé cao tuổi:

Thông tin thanh toán

Tour Sài Gòn Hà Tiên Phú Quốc 4 Ngày 4 Đêm Vui Chơi Vinpearl Phú Quốc
Vé người lớn 1 x 4,520,000₫ = 4,520,000 ₫
Vé trẻ em 0 x 4,520,000₫ = 4,520,000 ₫
Vé cao tuổi 0 x 4,520,000₫ = 4,520,000 ₫
Tổng số tiền 4,520,000 ₫

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: