Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour Du Lịch Phú Quốc Thiết Kế Riêng

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Tour Du Lịch Phú Quốc Thiết Kế Riêng
1 phiếu x 1,000,000đ = 1,000,000 đ
Tổng số tiền 1,000,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: