Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Vé Cáp Treo Phú Quốc - Cáp Treo Vượt Biển An Thới - Hòn Thơm

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Vé Cáp Treo Phú Quốc - Cáp Treo Vượt Biển An Thới - Hòn Thơm
1 phiếu x 275,000đ = 275,000 đ
Tổng số tiền 275,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: