Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Vé Cáp Treo Phú Quốc - Vé Công Viên Nước Hòn Thơm Aquatopia Water Park

Khởi hành:
Vé người lớn:
Vé trẻ em:
Vé cao tuổi:

Thông tin thanh toán

Vé Cáp Treo Phú Quốc - Vé Công Viên Nước Hòn Thơm Aquatopia Water Park
Vé người lớn 1 x 465,000₫ = 465,000 ₫
Vé trẻ em 0 x 465,000₫ = 465,000 ₫
Vé cao tuổi 0 x 465,000₫ = 465,000 ₫
Tổng số tiền 465,000 ₫
  • Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: