Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Vé Cáp Treo Phú Quốc - Cáp Treo Hòn Thơm Khuyến Mãi Giá Tốt Nhất

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Vé Cáp Treo Phú Quốc - Cáp Treo Hòn Thơm Khuyến Mãi Giá Tốt Nhất
1 phiếu x 150,000đ = 150,000 đ
Tổng số tiền 150,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: