Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

THĂM QUAN Bắc Đảo và CHÈO THUYỀN KAYAK trên Sông Cửa Cạn

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

THĂM QUAN Bắc Đảo và CHÈO THUYỀN KAYAK trên Sông Cửa Cạn
1 phiếu x 420,000đ = 420,000 đ
Tổng số tiền 420,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: