Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

THĂM QUAN Bắc Đảo và CHÈO THUYỀN KAYAK trên Sông Cửa Cạn

Khởi hành:
Vé người lớn:
Vé trẻ em:
Vé cao tuổi:

Thông tin thanh toán

THĂM QUAN Bắc Đảo và CHÈO THUYỀN KAYAK trên Sông Cửa Cạn
Vé người lớn 1 x 420,000₫ = 420,000 ₫
Vé trẻ em 0 x 420,000₫ = 420,000 ₫
Vé cao tuổi 0 x 420,000₫ = 420,000 ₫
Tổng số tiền 420,000 ₫

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: