Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Bắc Đảo Khám Phá Sông Cửa Cạn - Rừng Nguyên Sinh Bằng Thuyền Nhỏ Hoặc Thuyền Kayak

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Bắc Đảo Khám Phá Sông Cửa Cạn - Rừng Nguyên Sinh Bằng Thuyền Nhỏ Hoặc Thuyền Kayak
1 phiếu x 420,000đ = 420,000 đ
Tổng số tiền 420,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: