Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Tour Du Lịch Phú Quốc Tết Nguyên Đán - 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành:
Vé người lớn:
Vé trẻ em:
Vé cao tuổi:

Thông tin thanh toán

Tour Du Lịch Phú Quốc Tết Nguyên Đán - 3 Ngày 2 Đêm
Vé người lớn 1 x 2,050,000₫ = 2,050,000 ₫
Vé trẻ em 0 x 2,050,000₫ = 2,050,000 ₫
Vé cao tuổi 0 x 2,050,000₫ = 2,050,000 ₫
Tổng số tiền 2,050,000 ₫

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: