Dear Ms. Phuong,

 

Ben p chọn khach sạn 3* tiết kiệm 3, nếu 3 sao chuẩn mà giá giảm cũng ok như vậy thì Phương xem lại giúp p có đi 3 sao chuẩn mà giá tour rẻ không nhé! Phương xem khách sạn gần chợ đêm không nhé! Gửi giúp p tên khách sạn. Nếu như theo yêu cầu của p là  phòng lớn giường loại 1,8m  và phòng lớn loại 1.6 x 1.4m  (giường lớn và giường nhỏ). Nếu phòng khách sạn có khác yêu cầu này thì báo lại p nhé!

 

Thanks and Best Regards!

Senior Department

Phung Xuan Do (Mr)

0909 454 086

------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI DIÊU

Khách sạn đã xem