11 %
450,000 đ
500,000 đ Xem tour

0 %
500,000 đ
500,000 đ Xem tour

-8 %
750,000 đ
690,000 đ Xem tour

6 %
840,000 đ
890,000 đ Xem tour


910,000 đ
Xem tour


450,000 đ
Xem tour


950,000 đ
Xem tour


2,400,000 đ
Xem tour


2,200,000 đ
Xem tour


310,000 đ
Xem tour


420,000 đ
Xem tour


310,000 đ
Xem tour


310,000 đ
Xem tour


280,000 đ
Xem tour


310,000 đ
Xem tour

  • Quý khách hàng cần cung cấp thông tin và địa chỉ xuất hóa đơn trước hoặc ngay khi thanh toán tour.
  • PhuQuocTV sẽ xuất hóa đơn bằng với giá trị của tour sau chiết khấu, khuyến mãi.
  • PhuQuocTV sẽ không thể xuất hóa đơn nếu Quý khách gửi thông tin chậm hơn thời gian trên.
  • PhuQuocTV sẽ gửi hóa đơn đến Quý khách trong vòng một tuần sau ngày đi tour.